DESIGN: VISUAL IDEAS AS - FAUSKE
SKOGHOLT BEGRAVELSESBYRÅ
- når noen går bort
Med årelang erfaring har vi som arbeider i Skogholt Begravelsesbyrå som mål at de pårørende opplever at deres oppdrag blir ivaretatt i samsvar med avtalen og på en medmenneskelig og respektfull måte. Vår lange erfaring med mennesker i sorg har lært oss mye om nærhet og omsorg. Det har vi tatt konsekvensen av i den måten vi utøver vår tjeneste på. Det å miste en nær og kjær person forandrer ofte livet til de pårørende og det er ofte en påkjenning og gå gjennom denne prosessen med alt som må ordnes. Da er det godt å vite at vi er der for deg og kan bære noen av byrdene slik at dagene blir litt lettere. Dersom du ønsker å finne ut mer om vårt byrå bruker du menyen til venstre for å lese mer hvem vi er og hva vi kan bistå med. Sidene er under utvikling og det vil komme mer etter hvert.
Start Dødsfall Seremoni Kister/Urner Gravsten Kontakt Start
DESIGN: VISUAL IDEAS AS - FAUSKE
- når noen går bort
Med årelang erfaring har vi som arbeider i Skogholt Begravelses- byrå som mål at de pårørende opplever at deres oppdrag blir ivaretatt i samsvar med avtalen og på en medmenneskelig og respektfull måte. Vår lange erfaring med mennesker i sorg har lært oss mye om nærhet og omsorg. Det har vi tatt konsekvensen av i den måten vi utøver vår tjeneste på. Det å miste en nær og kjær person forandrer ofte livet til de pårørende og det er ofte en påkjenning og gå gjennom denne prosessen med alt som må ordnes. Da er det godt å vite at vi er der for deg og kan bære noen av byrdene slik at dagene blir litt lettere. Dersom du ønsker å finne ut mer om vårt byrå bruker du menyen til venstre for å lese mer hvem vi er og hva vi kan bistå med. Sidene er under utvikling og det vil komme mer etter hvert.
Meny
SKOGHOLT BEGRAVELSESBYRÅ
- når noen går bort
Med årelang erfaring har vi som arbeider i Skogholt Begravelses- byrå som mål at de pårørende opplever at deres oppdrag blir ivaretatt i samsvar med avtalen og på en medmenneskelig og respektfull måte. Vår lange erfaring med mennesker i sorg har lært oss mye om nærhet og omsorg. Det har vi tatt konsekvensen av i den måten vi utøver vår tjeneste på. Det å miste en nær og kjær person forandrer ofte livet til de pårørende og det er ofte en påkjenning og gå gjennom denne prosessen med alt som må ordnes. Da er det godt å vite at vi er der for deg og kan bære noen av byrdene slik at dagene blir litt lettere. Dersom du ønsker å finne ut mer om vårt byrå bruker du menyen til venstre for å lese mer hvem vi er og hva vi kan bistå med. Sidene er under utvikling og det vil komme mer etter hvert.
DESIGN: VISUAL IDEAS AS - FAUSKE
SKOGHOLT BEGRAVELSESBYRÅ
Meny
- når noen går bort
Med årelang erfaring har vi som arbeider i Skogholt Begravelses- byrå som mål at de pårørende opplever at deres oppdrag blir ivaretatt i samsvar med avtalen og på en medmenneskelig og respektfull måte. Vår lange erfaring med mennesker i sorg har lært oss mye om nærhet og omsorg. Det har vi tatt konsekvensen av i den måten vi utøver vår tjeneste på. Det å miste en nær og kjær person forandrer ofte livet til de pårørende og det er ofte en påkjenning og gå gjennom denne prosessen med alt som må ordnes. Da er det godt å vite at vi er der for deg og kan bære noen av byrdene slik at dagene blir litt lettere. Dersom du ønsker å finne ut mer om vårt byrå bruker du menyen til venstre for å lese mer hvem vi er og hva vi kan bistå med. Sidene er under utvikling og det vil komme mer etter hvert.
Home Dødsfall Seremoni Kister Gravsten Kontakt
DESIGN: VISUAL IDEAS AS - FAUSKE
SKOGHOLT BEGRAVELSESBYRÅ
Home